Varausohjeet

Tiloja voi varata leiri – ja kurssitoimintaan sekä yksittäisiin tapahtumiin/tilaisuuksiin

Ensisijaisesti tilojen käyttövuoroja jaetaan helsinkiläisille nuorte ryhmille, nuorisojärjestöille sekä koululaisryhmille, joille tilojen käyttö on maksutonta. Tilojen käyttö on maksutonta myös muille Helsinkiläisille järjestöille sekä Helsingin kaupungin toimialoille. Voit varata ja vuokrata tiloja muuhunkin käyttöön, jolloin maksu määräytyy nuorisolautakunnan hyväksymän hinnoittelun mukaan.

Nuorisotilojen varaus

Nuorisopalveluilla on useiden toimipaikkojen verkosto ympäri kaupunkia, joista järjestöt ja ryhmät voivat hakea käyttövuoroja.

Nuorisopalvelujen käyttövuorot haetaan kahdessa erässä:

  1. huhtikuun lopussa haetaan vuorot syksystä kesään. Hakemukset pitää olla toimitettuina huhtikuun viimeiseen arkipäivään mennessä keväällä 2018
  2. syyskuun 15. päivä haetaan seuraavan vuoden leiri- ja kurssikeskusvuorot sekä seuraavan vuoden kesäaikojen vuorot nuorisotiloihin (mm. järjestöjen päiväleirit).

Käyttövuoroanomuksen lähettäminen:

KÄYTTÖVUOROANOMUS / ”Toimipaikan nimi”
PL 5015
00099 Helsingin kaupunki

tai sähköpostitse:
mia.pietila(at)hel.fi

Tilapäisiä vuoroja voit kysellä suoraan talolta tai lähettää käyttövuorolomakkeen tilapäisestä vuorosta myös suoraan sähköpostilla.

Mia Pietilä

mia.pietila(at)hel.fi
puh.040-5775910 /  unnamed

 

Vakituiset vuorot myöntää nuorisotyöyksikön toiminnanjohtaja ja tilapäiset vuorot vastaava nuoriso-ohjaaja tai toimipaikan nimetty henkilö.

HUOMIO! Lue ohjeet tilan varaajille tästä: Meri-Rastila 2017 avaintenluovutus 2

Väärinkäytöksistä seuraa automaattisesti tilojen menettäminen sekä mahdolliset korvausmenettelyt. Vuoron jälkeen on muistettava merkitä järjestökäyttö-kansioon paikalla olleiden henkilöiden määrä. Jos merkintöjä ei löydy kansiosta, nuorisotalon henkilökunta katsoo, ettei vuoroa ole käytetty.


 

leirit ajalle 1.6.2018 – 10.8.2018

Hae kesän päiväleirit käyttövuorohakemuksella: nuorisotilat/päiväleirit

Muuta tärkeää: Hinnoittelu, tilat, avustukset

Maksuperusteet ja hinnat 2017
Nuorisotilojen yhteystiedot
Avustukset, jeesi & vetoapu, välineet
Varaa tiloja toimintaan

Tilavarauksen peruutusehdot ja hinnan kohtuullistaminen

Tilavarauksen voi perua veloituksetta kaksi viikkoa ennen varauksen alkamista. Myöhemmin tehdyistä peruutuksista veloitetaan 50 euron peruutusmaksu. Jos vakituinen käyttövuoro on jäänyt peruuttamatta kaksi kertaa peräkkäin, on nuorisoasiainkeskuksella oikeus perua vuoro kauden loppuun saakka.

Osastopäällikkö voi perustellusta syystä päättää hinnan kohtuullistamisesta viranhaltijan päätöspöytäkirjassaan hakijan sitä kirjallisesti pyytäessä.
Päätökset toimintakauden säännöllisistä varauksista pyritään tekemään toukokuun loppuun mennessä.

Nuorisoasiainkeskuksella on noin sadan toimipaikan verkosto ympäri kaupunkia, joista järjestöt ja ryhmät voivat hakea käyttövuoroja.

Palvelut nuorisojärjestöille ja nuorten ryhmille:

Varaa tiloja
Hae avustuksia
Tilaa monistus- ja taittopalvelua
Tilaa kumppanuusyksikön uutiskirje