Palkat, verot, lomat yms.

Työn hakemiseen voi ja pitää valmistauta hieman muutenkin, varsinkin jos et ole aikaisemmin ollut vielä töissä. Varsinkin työpaikan sattuessa kohdalle, on hyvä katsastaa tämä lista linkkeineen:

Verokortti 

Tarvitset kesätöitä ja muuta työntekoa varten verokortin. Voit toimittaa työnantajallesi verokortin, jonka olet saanut vuodenvaihteessa kotiisi postitettuna, jos olet 15- vuotta tai vanhempi.

Vanhemmat voivat tilata alaikäiselle lapselleen verokortin puhelimitse. Soita numeroon 029 497 000 (ma–pe klo 9–16.15, puhelun hinta pvm./mpm.).

Ensimmäinen verokortti on niin sanottu portaikkoverokortti

Lähetämme vuodenvaihteessa portaikkoverokortin kaikille 15−21-vuotiaille nuorille, joilla ei ole ollut aikaisempia tuloja.

Portaikkoverokortissa veroprosentti kasvaa sitä mukaa kun tuloja vuoden mittaan kertyy. Portaikkoverokortti on aina annettava työnantajalle alkuperäisenä. Sitä ei voi kopioida.

Portaikkoverokortin tulorajat vuonna 2018

Portaikkoverokortin tulorajat vuonna 2018

Tulot vuodessa Veroprosentti
alle 10 500 euroa 0 %
10 500−17 950 euroa laskettu prosentti
yli 17 950 euroa 40 %

Lisää tietoa täältä

Pankkitili

Pankkitilin alaikäislle avaa huoltaja/huoltajat eli vanhemmat.

Pankkitilin avaamiseen liittyvät käytännöt vaihtelevat pankkikohtaisesti. Osa pankeista vaatii molempien huoltajien läsnäolon pankissa, mutta esimerkiksi Nordean sivuilla tilin alaikäiselle voi tehdä verkossa.

Katso oman pankkisi sivuilta miten siellä homma hoidetaan kätevimmin.

Nordea

Osuuspankki

Työsopimus

Työnantaja saa ottaa vakinaiseen työsuhteeseen 15 vuotta täyttäneen nuoren, joka on suorittanut oppivelvollisuutensa. Oppivelvollinen saa tehdä työtä enintään puolet loma-ajastaan ja lukukauden aikana hänen työaikaansa on rajoitettu.

Kuluvan kalenterivuoden aikana 14 vuotta täyttävä nuori voi tehdä työtä vain huoltajan luvalla. Työsuojeluviranomainen voi myöntää poikkeusluvan alle 14-vuotiaan työskentelyyn tilapäisesti esiintyjänä tai avustajana esimerkiksi taide- tai kulttuuriesityksissä. Työhön pitää olla erityinen syy, ja se ei saa vaarantaa lapsen turvallisuutta eikä haitata hänen terveyttään, kehitystään tai koulunkäyntiään.

Työsopimus on aina syytä tehdä kirjallisesti, vaikka suullinenkin on pätevä. 15-vuotias voi itse tehdä ja päättää työsopimuksensa. Alle 15-vuotiaan puolesta työsopimuksen allekirjoittaa huoltaja tai nuori itse huoltajan suostumuksesta.

Huoltajalla on oikeus purkaa nuoren työntekijän työsopimus, jos se on hänen mukaansa tarpeen nuoren kasvatuksen, kehityksen tai terveyden takia.

Työaika

Yli 15-vuotiaat nuoret toimivat työajan suhteen aikuisten ehdoilla. Myös ylitöiden tekeminen on sallittua. Alle 15-vuotiaiden työaika saa olla enintään seitsemän tuntia, eikä ylitöitä saa tehdä. Kouluaikana tehtävän työn työaikaa säännellään vielä erikseen.

Tärkeimmät koululaisen työajan rajoitukset täältä

  • vapaapäivänä enintään 7h/vrk
  • koulupäivänä 2h/vrk
  • koulupäivä ja työaika yhteensä enintään 8h/vrk!
  • viikottainen työaika yhteensä enintään 12h/vko

Nuorten työntekijöiden kohdalla on tarkemman sääntelyn vuoksi erityisen tärkeää pitää erikseen kirjaa työajasta!

Palkka

Palkasta sovitaan työsopimuksessa. Työehtosopimuksissa on voitu sopia alalla nuorelle työntekijälle maksettavasta vähimmäispalkasta. Nuorten palkat ovat keskimäärin 70–90 prosenttia alimmasta taulukkopalkasta.

Palkanmaksun yhteydessä pitää aina antaa palkkalaskelma. Erillisiä korvauksia tai lisiä (esim. iltalisä,  sunnuntaityökorvaus ja lomakorvaus) ei saa sisällyttää peruspalkkaan, vaan ne on maksettava sen lisäksi ja eriteltävä palkkalaskelmassa.

Lomat

Jos työtä on vähintään 14 päivänä kalenterikuukaudessa tai työtunteja tehdään kalenterikuukaudessa vähintään 35, sinulle kertyy vuosilomaa työsuhteen pituudesta riippuen joko 2 tai 2,5 arkipäivää kalenterikuukaudessa. Loma on palkallista, ja sen ajankohta on sovittava työnantajan kanssa.

Jos työtä on kaikkina kalenterikuukausina alle 14 päivää tai alle 35 tuntia, sinulla on oikeus halutessasi saada vapaata kaksi arkipäivää kultakin kalenterikuukaudelta, jonka aikana olet työsuhteessa. Sinun on ilmoitettava työnantajalle halustasi käyttää vapaata ennen lomakauden alkua. Vapaan ajalta maksetaan lomakorvausta.

Jos et ole ehtinyt pitää kertynyttä lomaa tai vapaata työsuhteen aikana, maksetaan sinulle lopputilissä vuosilomakorvaus. Sitä ei voi sisällyttää peruspalkkaan, vaan se on eriteltävä palkkalaskelmassa.

Työtodistus

Määräaikainen työsopimus päättyy ilman irtisanomista työsopimukseen merkittynä viimeisenä työpäivänä. Lopputili on maksettava viimeisenä työpäivänä, ellei työnantajan kanssa ole sovittu muuta.

Työsuhteen päättyessä kannattaa aina pyytää työtodistus. Tarvitset sitä hakiessasi uutta työpaikkaa. Hakiessasi koulutukseen voit saada lisäpisteitä työtodistuksella osoitetusta työkokemuksesta.

 

Lisää tietoa täältä: 

Kesäduunari Info

Kesäduunari infosta saa paljon hyödyllistä tietoa lyhytaikaisista työsopimuksista, eli siis myös kesätöistä. Sivustolta löytyy myös kätevästi UKK- usein kysytyt kysymykset.